بلاگ

فروشگاه طلا – پرداختی های فروشگاه

امکان انواع پرداخت مصنوعات طلا ، طلای متفرقه ، طلای آب شده و نیز انواع مسکوکات را به اشخاص، بنکدار ، کیفی را دارا می باشد پرداخت طلای آب شده و متفر قه به بنکدار و یا کیفی عودت طلای Read More

فروشگاه طلا – دریافتی های فروشگاه

امکان دریافت انواع مصنوعات طلا و طلای متفرقه و طلای آب شده و نیز انواع مسکوکات طلا همچنین دریافت مطالبات ریالی از اشخاص را دارا می باشد دریافت یا خرید انواع مصنوعات طلا از بنکدار یا کیفی دریافت طلای آب Read More

فروشگاه طلا – خرید از مشتری

خرید طلا (طلای متفرقه) به تعداد نامحدود در یک سند یا رسید ثبت خرید انواع سکه به تعداد نامحدود در یک سند یا رسید قابلیت ارائه رسید به مشتری امکان پرداخت مبلغ خرید به صورت نقد امکان پرداخت مبلغ خرید Read More

فروشگاه طلا – صدرو فاکتور فروش

فروش انواع مصنوعات طلا به تعداد نا محدود در یک سند و صدور فاکتور فروش انواع سکه  به تعداد نا محدود در یک سند و صدور فاکتور تعیین نوع فروش (نقدی، ،امانی،شرطی،عودت،تعویضی) محاسبه مالیات ارزش افزوده چاپ مبلغ ارزش افزوده Read More

محصولات ما

لیست مجموعه نرم افزارهای حسابداری آذین ویژه طلا و جواهر :  بنکداری طلا  بنکداری جواهر  فروشگاه طلا  گالری جواهر  بنکداری و فروش سنگ یا گوهر  سازندگی طلا  سازندگی جواهر( تمام کردن جواهر)  کیفی  خرده فروشی  آب شده فروشی  نقره فروشی Read More