دفترفروش و نمايندگان گروه مهندسی آذین پرداز در سراسر کشور

تهران : شعبه 1 (گروه آذین پرداز _ نرم افزار)
76700709- 021
77739552- 021
77730805- 021

تهران : شعبه 2 (گروه آذین پرداز _ نرم افزار)
77145967- 021
77145968- 021
77356964- 021

 

نمایندگی های فعال در استان و شهرستان های :

اردبیل

تبریز

زنجان

گیلان

مازندران

همدان

گلستان

سمنان

بابلسر

سقز

کرمانشاه

 

کردستان

ده دشت

مشهد

اراک

الیگودرز

محللات

خمین

میانه

کاشان

قم

ذزفول

اندیشمک

شوش

شوشتر

کرمان

یزد

اصفهان

شهرضا

رشت

قزوین

تبریز

شیراز

استان فارس

کرج

بهشهر

تنکابن

اهواز

بوشهر

بستان آباد

هشترود

مرودشت

ورامین

قرچک


ضمنا نمایندگی فعال از سراسر کشور پذیرفته می شود