نرم افزار سامانه مودیان آذین (ویژه صنف طلا و جواهر)

افزونه ارسال فاکتورآذین به سامانه مودیان با بروزرسانی سریع و مداوم و هماهنگ با آخرین تغییرات سامانه مودیان مالیاتی

نرم افزارحسابداری تخصصی طلا و جواهر آذین همراه با افزونه واسط سامانه مودیان، یکی از کاملترین نرم افزارهای ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان به همراه حافظه مالیاتی است.

 

مودیان صنف طلا و جواهر می‌توانند با این نرم افزار فاکتورهای روزانه خود را ثبت نمود و با یک کلیک آن را به کارپوشه در سامانه مودیان ارسال کنند. (دیگرنیاز به چاپ فاکتور و مراجعه به اداره مالیات و تحویل به ممیز نمی باشد.)