خطاهای سامانه مودیان و راه حل آن ها

خطاهای سامانه مودیان و راه حل آن ها:   1-خطای “مقدار فیلد «تاریخ و زمان صدور صورتحساب(میلادی)» از لحاظ قواعد محاسباتی و منطقی معتبر نیست” در سامانه مودیان این خطا زمانی اتفاق می‌افتد که تاریخ صورتحساب ارسالی شما در محدوده Read More

معرفی مصنوعات طلا و معرفی مدل طلا

راهنمای معرفی مصنوعات طلا(عنوان طلا یا گروه طلا) و معرفی مدل های گروه طلا در راهنمای زیر نمونه معرفی گروه طلا و مدل های گروه طلا که در واحد تجاری اتفاق می افند و بر اساس تجربه به دست آمده Read More