1. تولید امضاء الکترونیکی
  2. آموزش نحوه دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی
  3. اخذ رایگان شناسه یکتا و راه اندازی سامانه مودیان
  4. نصب و راه اندازی افزونه سامانه مودیان آذین بر روی سیستم شما
  5. جستجو و افزودن شناسه کالا عمومی طلا و سکه و…
  6. برقراری ارتباط با کارپوشه سامانه مودیان توسط نرم افزار
  7. ارائه آموزش نحوه ثبت فاکتور و ارسال آن به کارپوشه
  8. بروزرسانی سریع و مداوم با آخرین تغییرات سامانه مودیان مالیاتی